с. Копривлен

рецепция: GSM 0893 638 245

упревител: GSM 0895543061

e-mail: merian_mss@abv.bg